Profil spoločnosti

Spoločnosť vodaMAX, s.r.o. profiluje svoje služby na komplexné pokrytie problematiky vyhľadávania a ochrany zdrojov pitných a minerálnych vôd. Riešenie zabezpečíme podľa špecifických požiadaviek svojich klientov prostredníctvom skutočných profesionálov, ktorí sú odborne spôsobilí a skúsení v projektovaní, riadení a vyhodnocovaní hydrogeologických a vodárenských úloh:

"Či ide o hydrogeologický posudok k jednoduchej vodnej stavbe (studňa, ČOV,..) pre potreby občanov, alebo vysoko odbornú štúdiu v súvislosti s posúdením vplyvu na ochranu zdrojov pitných či minerálnych vôd pre orgány štátnej správy alebo zabezpečenie vyhľadávacieho hydrogeologického prieskumu až po zriadenie a prevádzkovanie obecného vodovodu, sme pripravení splniť špecifické požiadavky každého nášho klienta!"

 

Mgr. Jana Pernischová
konateľka

O nás

Spoločnosť vodaMAX, s.r.o.

profiluje svoje služby na komplexné pokrytie problematiky vyhľadávania a ochrany zdrojov pitných a minerálnych vôd. Sme pripravení splniť špecifické požiadavky každého nášho klienta.

Čítaj viac

O vode...

VODA - podstata existencie tejto planéty.

Pre nás tak samozrejmá, každodenná a bežná.

Jej prítomnosť zväčša vôbec nevnímame.

Neuvedomujeme si jej jedinečnosť a NENAHRADITEĽNOSŤ. 

Až kým nám neukáže svoju silu - bezmocnosť jej nedostatku, či presilu jej nadbytku...

Nedovoľme, aby nám bola zlým pánom, ale dobrým sluhom -postarajme sa o ňu a - VODA sa nám odvďačí! 

Bez nej to totiž nedokážeme. My to vieme!