Monitoring

V rámci starostlivosti o vodárenské zdroje, či zdroje minerálnych vôd zabezpečujeme komplexnú realizáciu monitoringu kvantitatívnych aj kvalitatívnych parametrov zdrojov  vôd. Samozrejmosťou je vedenie evidencie výsledkov meraní a v prípade požiadavky zákazníka pravidelné vyhodnocovanie získaných údajov o prevádzke zdrojov vôd formou reportov s návrhom riešení na racionálne využívanie zdrojov.

Plánujete prevádzkovať vodárenský zdroj a nemáte zavedený integrovaný informačný systém? Pre splnenie oznamovacej povinnosti z monitoringu zdrojov podzemnej vody v zmysle vodného zákona a Vyhlášky MŽP SR č. 221/2005 zabzpečíme spracovanie Vašich údajov z režimových meraní v jedinečnom softvéri, ktorý dlhodobo využíva 90% vodárenských spoločností na Slovensku a vypracujeme hlásenia pre kompetentné orgány štátnej vodnej správy v požadovanej forme: napr. oznámenie o začatí odberu vody, hlásenia o odbere vody pre SHMÚ v zmysle §19 Vyhlášky MŽP SR č.221/2005,   poplatkové oznámenie a poplatkové priznanie za odbery podzemných vôd pre určenie úhrady na základe Nariadenia vlády SR č. 755/2004 Z.z. v zmysle neskorších predpisov a i.

Taktiež realizujeme tzv. kontrolný monitoring kvality a množstva podzemnej vody existujúcich pozorovacích objektov (vrty, studne, pramene) a ich vyhodnotenie s návrhom opatrení na zlepšenie stavu vôd. Samozrejmosťou je zabezpečenie starostlivosti aj o pozorovacie vrty-ich realizáciu, optimalizáciu monitorovacej siete, revitalizáciu, odčerpávanie za účelom odberu vzorky vody a iné. 

O nás

Spoločnosť vodaMAX, s.r.o.

profiluje svoje služby na komplexné pokrytie problematiky vyhľadávania a ochrany zdrojov pitných a minerálnych vôd. Sme pripravení splniť špecifické požiadavky každého nášho klienta.

Čítaj viac

O vode...

VODA - podstata existencie tejto planéty.

Pre nás tak samozrejmá, každodenná a bežná.

Jej prítomnosť zväčša vôbec nevnímame.

Neuvedomujeme si jej jedinečnosť a NENAHRADITEĽNOSŤ. 

Až kým nám neukáže svoju silu - bezmocnosť jej nedostatku, či presilu jej nadbytku...

Nedovoľme, aby nám bola zlým pánom, ale dobrým sluhom -postarajme sa o ňu a - VODA sa nám odvďačí! 

Bez nej to totiž nedokážeme. My to vieme!

Hracie automaty sú súčasťou každého kasína a dodnes patria medzi najobľúbenejšie kasínové hry.

V dnešnej dobe sú internetové kasína veľmi obľúbené. Stačí si sadnúť doma za svoj počítač, pripojiť sa na internet a užiť si veľa zábavy zo svojej obľúbenej hry.

ponúkajú najvyššie jackpoty zo všetkých online casino hier. Existujú progresívne jackpoty, kde sa nazbieravajú stávky z mnohých rôznych automatov, kde aj vy môžete vyhrať obrovské sumy. Online výherné automaty majú oveľa vyššiu návratnosť stávok - až 97%, zatiaľ čo v skutočných automatov v kamenných herňách je to len cca 80%.