Projektovanie a prevádzka vodovodov

Stali ste sa hlavou obce a máte ambíciu konečne vyriešiť problém zásobovania Vašich obyvateľov pitnou vodou? Chcete umožniť Vašej obci rozmach  v podobe novej výstavby, ale chýba Vám vhodný vodárenský zdroj? Ste na správnej adrese -máme pre Vás komplexné riešenie:
Zabezpečíme pre Vás vyhľadávací hydrogeologický prieskum, s cieľom nájsť vhodný zdroj vody, resp. zrevitalizujeme existujúci, vybavíme povolenia determinujúce jeho uvedenie do vodárenskej prevádzky, zabezpečíme projekt, realizáciu výstavby Vášho vodovodu a  jeho následnú prevádzku prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. Považujte za vybavené!

V súvislosti s riešením zásobovania obyvateľstva pitnou vodou  pre Vás zabezpečíme:

  • hydrogeologický prieskum na vyhľadanie alebo revitalizáciu vodárenského zdroja
  • inžiniersku činnosť na povolenie zámeru uvedenia zdroja do vodárenskej prevádzky (vodoprávne povolenia, ochranné pásma, kolaudačné povolenie,..)
  • technické poradenstvo pre vodohospodárske stavby
  • projektovanie vodných stavieb, technická expertíza, poradenstvo
  • manažérske služby súvisiace s prevádzkovaním vodovodu


Viete, že na výstavbu Vášho obecného vodovodu ešte stále môžete získať prostriedky z fondov Európskej únie? 

Operačný program Životné prostredie je programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov Európskej únie pre sektor životného prostredia na roky 2007 – 2013. Financovaný je spoločne z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) a Kohézneho fondu (KF). Obsahuje samostatné prioritné osi pre každý z uvedených fondov a samostatný záväzok za každý fond. Globálnym cieľom OP ŽP je zlepšenie stavu životného prostredia a racionálneho využívania zdrojov prostredníctvom dobudovania a skvalitnenia environmentálnej infraštruktúry SR a posilnenie efektívnosti environmentálnej zložky trvalo udržateľného rozvoja. Plnenie priorít v oblasti environmentálnej infraštruktúry a ochrany životného prostredia najmä v rámci programového dokumentu Operačný program Životné prostredie zabezpečuje Ministerstvo životného prostredia SR prostredníctvom sekcie environmentálnych programov a projektov. Zdroj: www. eNOVINY.sk, 30.3.2011

 

O nás

Spoločnosť vodaMAX, s.r.o.

profiluje svoje služby na komplexné pokrytie problematiky vyhľadávania a ochrany zdrojov pitných a minerálnych vôd. Sme pripravení splniť špecifické požiadavky každého nášho klienta.

Čítaj viac

O vode...

VODA - podstata existencie tejto planéty.

Pre nás tak samozrejmá, každodenná a bežná.

Jej prítomnosť zväčša vôbec nevnímame.

Neuvedomujeme si jej jedinečnosť a NENAHRADITEĽNOSŤ. 

Až kým nám neukáže svoju silu - bezmocnosť jej nedostatku, či presilu jej nadbytku...

Nedovoľme, aby nám bola zlým pánom, ale dobrým sluhom -postarajme sa o ňu a - VODA sa nám odvďačí! 

Bez nej to totiž nedokážeme. My to vieme!

Hracie automaty sú súčasťou každého kasína a dodnes patria medzi najobľúbenejšie kasínové hry.

V dnešnej dobe sú internetové kasína veľmi obľúbené. Stačí si sadnúť doma za svoj počítač, pripojiť sa na internet a užiť si veľa zábavy zo svojej obľúbenej hry.

ponúkajú najvyššie jackpoty zo všetkých online casino hier. Existujú progresívne jackpoty, kde sa nazbieravajú stávky z mnohých rôznych automatov, kde aj vy môžete vyhrať obrovské sumy. Online výherné automaty majú oveľa vyššiu návratnosť stávok - až 97%, zatiaľ čo v skutočných automatov v kamenných herňách je to len cca 80%.