Hydrogeologický prieskum

V oblasti hydrogeologického prieskumu sa orientujeme predovšetkým na komplexné riešenie vyhľadávacieho a podrobného prieskumu s cieľom zabezpečiť zdroj podzemnej vody, či už sa jedná o zdroj úžitkovej vody pre rodinné domy, studne pre tepelné čerpadlá, vsakovacie studne pre malé ČOV, alebo kvalitný zdroj pitnej vody pre obecný vodovod. Komplexnosťou rozumieme súbor prác, ktoré zrealizujeme za účelom pripraviť nový zdroj k jeho využívaniu, t.j. nekončíme odvŕtaním vrtu, ale poskytujeme kompletný servis súvisiacich inžinierskych prác, determinujúcich jeho uvedenie do prevádzky (riešenie stretov záujmov a vybavenie povolení), ako aj následnú prevádzku (monitorovanie zdroja a laboratórne rozbory, hlásenia pre orgány štátnej vodnej správy a pod.), jeho ochranu i riešenie prípadných havárií alebo revitalizáciu.

Špeciálnou oblasťou je hydrogeologický prieskum minerálnych vôd a zabezpečenie zdroja vody na liečebné, plniarenské, či rekreačné účely. Neoddeliteľnou súčasťou, ktorú poskytujeme v danej oblasti je realizácia doplnkových prieskumov a posudzovanie vplyvu nových zámerov na režim minerálnych vôd danej oblasti.

Geologické práce vykonávajú renomované spoločnosti európskeho významu, disponujúce dlhoročnými skúsenosťami v danej oblasti a komplexným personálnym a technickým vybavením - našou snahou je limitovať objem subdodávateľských prác, čo sa priaznivo odráža na výslednej cene.
V rámci riešenia geologických úloh zabezpečíme komplexný rozsah technických, analytických a inžinierskych prác, alebo aj jednotlivo:

  • Prvotnú štúdiu o posúdení možnosti zabezpečenia  vodného zdroja, resp. posúdenie vhodnosti využitia prípadného existujúceho zdroja  v danej lokalite
  • spracovanie projektu geologických prác
  • riešenie stretov záujmov, riešenie schvaľovacieho procesu s príslušnými orgánmi štátnej správy
  • mapovacie práce, zabezpečenie archívnej dokumentácie a vlastný prieskum územia
  • technické práce -vrtné práce, budovanie záchytov prameňov, zabudovanie vrtov a studní
  • hydrodynamické skúšky – krátkodobé čerpacie skúšky, poloprevádzkové čerpacie skúšky,..
  • laboratórne práce – odber vzoriek vody,laboratórne rozbory v zmysle platnej legislatívy
  • geologické práce (sled, riadenie a koordinácia prác, záverečné správy z vykonaných HG prieskumov)
  • spracovanie podkladov pre vodoprávne konania (stavebné, kolaudačné, stanovenie ochranných pásiem, )
  • spracovanie posudkov s návrhom, resp. prehodnotením ochranných pásiem  zdrojov vody

O nás

Spoločnosť vodaMAX, s.r.o.

profiluje svoje služby na komplexné pokrytie problematiky vyhľadávania a ochrany zdrojov pitných a minerálnych vôd. Sme pripravení splniť špecifické požiadavky každého nášho klienta.

Čítaj viac

O vode...

VODA - podstata existencie tejto planéty.

Pre nás tak samozrejmá, každodenná a bežná.

Jej prítomnosť zväčša vôbec nevnímame.

Neuvedomujeme si jej jedinečnosť a NENAHRADITEĽNOSŤ. 

Až kým nám neukáže svoju silu - bezmocnosť jej nedostatku, či presilu jej nadbytku...

Nedovoľme, aby nám bola zlým pánom, ale dobrým sluhom -postarajme sa o ňu a - VODA sa nám odvďačí! 

Bez nej to totiž nedokážeme. My to vieme!

Hracie automaty sú súčasťou každého kasína a dodnes patria medzi najobľúbenejšie kasínové hry.

V dnešnej dobe sú internetové kasína veľmi obľúbené. Stačí si sadnúť doma za svoj počítač, pripojiť sa na internet a užiť si veľa zábavy zo svojej obľúbenej hry.

ponúkajú najvyššie jackpoty zo všetkých online casino hier. Existujú progresívne jackpoty, kde sa nazbieravajú stávky z mnohých rôznych automatov, kde aj vy môžete vyhrať obrovské sumy. Online výherné automaty majú oveľa vyššiu návratnosť stávok - až 97%, zatiaľ čo v skutočných automatov v kamenných herňách je to len cca 80%.